Dagslysets grundlæggende kvalitet

Vi har anvendt vores dynamiske beregninger til vidt forskellige opgaver. Simuleringerne kan anvendes til at vurdere behovet for afskærmning for varme og blænding, disponering af glastyper i facaden og begrænsning af overeksponering og lokal forhøjet operativ temperatur ved din arbejdsplads.

Daglysberegning §379-381 i BR-18

Dagslysberegninger til myndighedsgodkendelse jf. gældende krav i Bygningsreglementet. Vi udarbejder alt dokumentation både til 10-pct regel og for dynamiske beregninger.

Dagslys og DGNB

Vi er glade for DGNB systemet! DGNB har ad omveje åbnet øjnene for mange udviklere og entreprenører, som et redskab til at skabe mere værdi i byggeriet for ganske få penge. Afsnittene omkring dagslys og indeklima er ingen undtagelse.