Indeklimasimuleringer

Indeklimasimuleringer til dokumentation af atmosfærisk og termisk komfort. Vi tilrettelægger vores arbejde efter projektets karakter og tilpasser anlæggene optimalt til de kommende brugere.

Dimensionering

Simuleringsprogrammer og mange års samarbejde med teknikentreprenører hjælper os med at give et præcist billede af anlægsstørrelser på ventilation og køling

Optimering

Optimering af anlæg og bygningsdesign som sikrer det bedste indeklima til projektet. Vi hjælper arkitekter og rådgivere med at dokumentere og specificere de korrekte valg på facadedesign, ventilationsanlæg, solafskærmninger og så alt det der ligger ind i mellem.