Frederiksbro – Byggefelt 12

Gennemgående kendskab til DGNB-certificering i relation til dagslys og indeklima skabte en effektiv proces i indhentning af point i kriterier ’Social Kvalitet’ og ’Teknisk Kvalitet’, hvor store dele kunne genanvendes i myndighedsbehandlingen.

ArkitektHolscher NordbergTags#DGNB #dagslysberegning #BR18 #§379 #10pct.-reglen

Adresse

INDEKLIMA ApS
Kaplevej 12
2830 Virum

Kontaktinformation

ssp@danskenergikoncept.dk
Tlf: +45 42 62 76 80

Privacy Preference Center